Снимка Име Производител Арт.№ Barcode Код Описание
Звено STIHL за режещи вериги водещо 1.1 мм, 3.8 " Звено STIHL за режещи вериги водещо 1.1 мм, 3.8 " STIHL 097 STL 518 0 36106621050 1.1 мм, 3.8 "
Звено STIHL за режещи вериги водещо 1.3 мм, 3/8 " Звено STIHL за режещи вериги водещо 1.3 мм, 3/8 " STIHL 097 STL 169 795711552756 39976621050 1.3 мм, 3/8 "
Звено STIHL за режещи вериги водещо 3/8 " Звено STIHL за режещи вериги водещо 3/8 " STIHL 097 STL 496 0 32106621150 3/8 "
Звено STIHL за режещи вериги водещо 3/8", G Звено STIHL за режещи вериги водещо 3/8", G STIHL 097 STL 495 0 32106621151 3/8", G
Звено STIHL за режещи вериги свързващо 0.325 " Звено STIHL за режещи вериги свързващо 0.325 " STIHL 097 STL 358 0 36866606000 0.325 "
Звено STIHL за режещи вериги свързващо 0.325" Звено STIHL за режещи вериги свързващо 0.325" STIHL 097 STL 353 795711551797 36290071000 0.325"
Звено STIHL за режещи вериги свързващо 0.404 " Звено STIHL за режещи вериги свързващо 0.404 " STIHL 097 STL 490 0 38126606020 0.404 "
Звено STIHL за режещи вериги свързващо 1.1 мм, 1/4 " Звено STIHL за режещи вериги свързващо 1.1 мм, 1/4 " STIHL 097 STL 435 795711690854 36696606000 1.1 мм, 1/4 "
Звено STIHL за режещи вериги свързващо 1.1 мм, 1/4 " Звено STIHL за режещи вериги свързващо 1.1 мм, 1/4 " STIHL 097 STL 445 0 36690071000 1.1 мм, 1/4 "
Звено STIHL за режещи вериги свързващо с нит и без нит 1.1 мм, 1/4 " Звено STIHL за режещи вериги свързващо с нит и без нит 1.1 мм, 1/4 " STIHL 097 STL 573 0 36606606000 1.1 мм, 1/4 "
Звено STIHL за режещи вериги свързващо с нит и без нит 1.3 мм, 3/8 " Звено STIHL за режещи вериги свързващо с нит и без нит 1.3 мм, 3/8 " STIHL 097 STL 078 795711552138 39976606020 1.3 мм, 3/8 "
Звено STIHL за режещи вериги свързващо с нит и без нит 1.6 мм, 3/8 " Звено STIHL за режещи вериги свързващо с нит и без нит 1.6 мм, 3/8 " STIHL 097 STL 352 795711528355 38246606020 1.6 мм, 3/8 "
Звено STIHL за режещи вериги свързващо с нит и без нит 3/8 " Звено STIHL за режещи вериги свързващо с нит и без нит 3/8 " STIHL 097 STL 494 0 32100071000 3/8 "
Зъб STIHL режещ за верига десен 3/8 " Зъб STIHL режещ за верига десен 3/8 " STIHL 097 STL 348 795711527938 36120071000 3/8 "
Зъб STIHL режещ за верига десен 3/8 " Зъб STIHL режещ за верига десен 3/8 " STIHL 097 STL 344 795711552114 39436606300 3/8 "
Зъб STIHL режещ за верига ляв 3/8 " Зъб STIHL режещ за верига ляв 3/8 " STIHL 097 STL 345 795711551933 39436606500 3/8 "
Зъб STIHL режещ за верига ляв 3/8 " Зъб STIHL режещ за верига ляв 3/8 " STIHL 097 STL 429 0 36120071001 3/8 "
Звено STIHL за режещи вериги свързващо 0.404 " Звено STIHL за режещи вериги свързващо 0.404 " STIHL 097 STL 100 795711551339 37126621202 0.404 "
Звено STIHL за режещи вериги свързващо 0.404 " Звено STIHL за режещи вериги свързващо 0.404 " STIHL 097 STL 099 795711551773 37126606601 0.404 "
Звено STIHL за режещи вериги свързващо 1.1 мм, 3/8 " Звено STIHL за режещи вериги свързващо 1.1 мм, 3/8 " STIHL 097 STL 164 795711528072 36106621000 1.1 мм, 3/8 "
Звено STIHL за режещи вериги свързващо 1/4 " Звено STIHL за режещи вериги свързващо 1/4 " STIHL 097 STL 318 795711551476 37316606602 1/4 "
Звено STIHL за режещи вериги свързващо 1/4 " Звено STIHL за режещи вериги свързващо 1/4 " STIHL 097 STL 319 0 37316621201 1/4 "